Kindercoaching Spelenderwijs > Home > Pubers

Jet Sternefeld - de Beer

06 - 48 79 72 81

wat is coaching voor pubers

Wanneer biedt een kindercoach voor pubers uitkomst? Uw zoon of dochter;

- vindt het moeilijk om met regels om te gaan

- is nergens in geïnteresseerd

- draait niet lekker mee in het gezin

- vindt het moeilijk om zich aan afspraken te houden

- vindt het moeilijk om verleidingen te weerstaan
  (blowen, drinken, feestjes, spijbelen)

- legt moeilijk sociale contacten.

- haalt lage cijfers op school

- heeft last van angsten.

- heeft last van woede aanvallen (agressief gedrag)

- heeft vaak een grote mond

- kan moeilijk met een verandering of veranderingen
  in het algemeen omgaan

- dreigt van huis weg te lopen of heeft dit al gedaan

- wil zich sterker en beter voelen en beter weten
  wat hij/zij wil

- wil meer zelfvertrouwen, minder stress,
  sterker worden in het opkomen voor zichzelf,
  minder angst voor mening van anderen

- wil minder problemen, minder zorgen/piekeren,
  beter slapen

- wil meer plezier, beter communiceren

sonnevelt.nl

sonnevelt.nl

“Als je je kijk op de dingen verandert, dan veranderen de
dingen waarnaar je kijkt.”

voor wie

Vanaf negen jaar worden kinderen zich bewust van hun eigen identiteit en gaan zij steeds meer hun eigen gang. De tiener is op weg volwassen te worden, terwijl de omgeving hem vaak nog als een kind beschouwt. Bij dit proces hoort het losmaken van de ouders. Dit gaat meestal niet zonder slag of stoot. Ruzies, confrontaties en (tijdelijke) verwijdering kunnen het gevolg zijn.

 

Tijdens de puberteit vindt er een ware revolutie plaats in het brein van het kind, waardoor het tijdelijk ‘ontoerekeningsvatbaar’ is. Omdat het kind zich al heel volwassen voelt, maar de gevolgen van zijn daden nog niet kan overzien, zijn begrenzing en duidelijke afspraken in deze fase belangrijk. Niet dat de puber daar op zit te wachten. Goedbedoelde belangstelling van ouders wordt als gezeur ervaren en het kind wil vaak maar één ding: met rust gelaten worden. De puberteit is een heftige fase vol vragen, uitdagingen, keuzes en verwachtingen. Risico’s nemen, grenzen opzoeken en zelfs overschrijden, voor je mening uitkomen, botsen met je ouders en leraren, eigen verantwoordelijk willen dragen. De puber is op zoek naar zijn of haar eigen identiteit, wil geaccepteerd worden om wie hij of zij is en is uit op waardering voor wat hij of zij doet.

 

Hoewel met jezelf worstelen op weg naar zelfstandigheid een normaal proces is, is de puberteit een moeilijke periode voor alle betrokkenen. Jongeren kunnen er baat bij hebben om te praten met een onafhankelijk volwassene, die hun serieus neemt en begeleidt en ondersteunt bij het proces van volwassen worden. En in het verlengde hiervan kan ook steun geboden worden aan hun ouders/opvoeders. Veel ouders ergeren zich aan de passieve houding van hun puber. Zij proberen het kind te motiveren in beweging te komen en actief te worden. Toch heeft het hangen op de bank een duidelijke functie. Aan de buitenkant ziet het er misschien uit als nietsdoen, maar aan de binnenkant wordt er keihard gewerkt. Veel voorkomende problemen in de puberteit zijn: gebrek aan motivatie, niet naar school willen, concentratieproblemen, depressieve gevoelens, eenzaamheid, het gevoel “de weg kwijt zijn.”

“Je ontdekt meer

over iemand door
een uur met
hem te spelen,
dan door een
jaar met hem
te praten.”
Plato

coachingtraject pubers

Pubercoach traject & losse gesprekken

Tijdens de gesprekken op de praktijk komen we er eerst achter wat het is dat ervoor zorgt dat uw zoon of dochter niet lekker in zijn of haar vel zit en “probleemgedrag” vertoont. Daarna bekijken we de mogelijkheden om dit te veranderen. Veel pubers vertonen extreem probleemgedrag wanneer ze niet goed tot hun recht komen. Zij hebben vaak moeite met structuur (huiswerk, afspraken) en worden daar onzeker van, lijken in weinig dingen geïnteresseerd te zijn (geen hobby’s), ervaren weinig positieve aandacht, doen weinig of niet aan sport, vinden het maken en behouden van sociale contacten soms lastig en voelen zich in de regel onbegrepen en ondergewaardeerd.

 

Eén van de factoren is vaak het integreren van een nieuwe bezigheid (hobby) waar uw kind voldoening uithaalt. Tijdens de gesprekken komen we er achter wat de (verborgen) talenten van uw zoon of dochter zijn waar zij nu al plezier aan zouden kunnen beleven. Immers, als je regelmatig iets doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt om te doen ziet je wereld er al heel anders uit.

 

Wat is belangrijk in het omgaan met pubers

Allereerst en allerlaatst respect, echte invoelende aandacht en acceptatie. Een echte puber heeft voelhoorns die wegens bovenstaande allergie uiterst gevoelig reageren. Het is echter mijn ervaring dat het met de drie genoemde voorwaarden: respect, echte aandacht en acceptatie altijd, maar dan ook altijd goed gaat tussen de puber en jou. Vind de sleutel, de sleutel tot het toegangshek van de puber en zoek uit waar hij/zij voor wil gaan. En als ze er niet voor willen gaan: ook goed. Het is uiteindelijk hun leven waarmee ze aan het oefenen zijn om volwassen te worden. Maar als je echt contact hebt ontstaat er iets en vrijwel altijd is er een beweging in, wat wij reeds volwassenen, de goede richting noemen.

 

https://www.jmouders.nl/opvoeden/puberteit/pubergedrag/praten-met-pubers-

17-tips-voor-een-echt-goed-gesprek

>  MatriXcoaching (leerproblemen)

>  EMDR-therapie (traumaverwerking)

>  Kinder Yoga

>  Mindfullness

>  Werken met (hoog) gevoelige kinderen

>  Visionboard

>  Familieopstellingen

>  Bekrachtigend coachen

 

Klik hier voor meer uitleg over de specialisme.

specialisme

werkmethoden pubers

Coaching gesprekken

 

Coachingspellen: zoals coachee, ontdek je talent, coole kikker, spiegel jezelf spel, etc.

 

Werken met metaforen en affirmaties:

positief denken en bevestigen.

 

Tekenen, schilderen, kleien: dit zijn prachtige middelen om een puber te helpen zich te uiten. Ze vinden het fijn als ze praten en ondertussen iets kunnen doen. Bovendien geeft het inzicht, en kan de puber zich uiten en gebeurtenissen verwerken.

 

Focussen en sensen: is bedoeld om de puber te helpen te voelen wat er in het lichaam is en daar contact mee te maken. Focussen helpt in het bewust worden van gevoelens en het uitdrukken van emoties die niet zijn vormgegeven. Het verbindt de geest met het lichaam en daardoor ontstaat er weer meer evenwicht.

 

Lichaamswerk en visualisatie:

inzicht en verandering.

 

Mindfulness: geeft meer zelfvertrouwen, minder piekeren, minder stress en positief denken

Leren te leven in het nu, aandacht hebben voor

 

Rollenspelen: de puber kan zich openen en vertellen wat er is. Het geeft ook inzicht en de puber kan oefenen in zijn/haar nieuwe gedrag.

 

Standbeeld-oefening: deze oefening helpt de puber zich bewust te maken van wat een overtuiging (negatief of positief) met hem/haar doet.

 

Familieopstellingen: bij een familieopstelling kan er op een dieper onbewust niveau naar de onderlinge

verhoudingen binnen het gezin gekeken worden.

 

Meditatie/Yoga: ontspanning, gronden en zelfvertrouwen bevorderen.

 

Kwaliteitenspel: ontdekken waar kwaliteiten

en valkuilen liggen.

 

Kindaffirmaties: positief denken en bevestigen.

tarief

Consulten worden geheel of gedeeltelijk door de zorgverzekeraars vergoed.

 

Pubers

- Kennismakingsgesprek: gratis

- Intakegesprek ouder(s): 100,- euro*

- Evaluatiegesprek met ouders per sessie: 100,- euro*

- Kindercoaching per sessie: 100,- euro* (60 min.)

 

Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk maar doe dit graag telefonisch of per mail.

 

* Diensten vrijgesteld van BTW.

resultaten

Mijn zoon is van zijn (faal)angst af.

Mijn dochter heeft geleerd om voor zichzelf op te komen en
als het nodig is, vraagt zij om hulp en biedt zij ook hulp aan.

Mijn dochter heeft geen buik- en hoofdpijn meer en slaapt beter.

De schoolprestaties van mijn zoon zijn enorm toegenomen.

Kindercoaching Spelenderwijs voor

Praktijk Kindercoaching Spelenderwijs is aangesloten bij VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde): beroepsvereniging voor professionele therapeuten.

En ingeschreven bij het RBCZ en TCZ. VIV registratienummer: 1907828 | AGB-code zorgverlener: 90049975. AGB-code praktijk: 9058353.

Mocht er een klacht zijn waar we samen niet uitkomen, dan kun je de procedure van de WKKGZ volgen via deze link.

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.

Kindercoaching Spelenderwijs   |  drs. Jet Sternefeld - de Beer   |  Registertherapeut RBCZ®   |  Breughelstraat 3-2  
1077 LB Amsterdam   |   T 020 - 412 34 59   |   M 06 - 48 79 72 81   |   E info@kindercoaching-spelenderwijs.nl
E Sternefeld@planet.nl   |   W kindercoaching-spelenderwijs.nl   |  W coaching-levenderwijs.nl   |  KvK 52472051
Privacyverklaring, Toestemmingsformulier en Meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld