Kindercoaching Spelenderwijs > Home > Ouders

Jet Sternefeld - de Beer

06 - 48 79 72 81

“Alleen met het hart kan men goed zien. Het essentiële is
onzichtbaar voor de ogen.”

wat is coaching voor ouders

Ik ondersteun ouders en kinderen om gelukkiger door het leven te gaan.

 

In mijn praktijk zie ik de verbinding tussen ouders en kinderen en de dynamiek die daar zich afspeelt. Wanneer het met de vader of moeder beter gaat zie je dat bij kinderen zich problemen ook oplossen of dat hun kind ineens een ontwikkelingsspurt maakt. Het prachtige vind ik dat kinderen onbewust, ongeacht hoe ze zich ook uiten, vanuit hun onvoorwaardelijke liefde naar hun ouders toe spiegelen dat wat er bij de ouder nog om aandacht en ontwikkeling vraagt. Iedereen die kinderen heeft krijgt hiermee te maken, want we hebben allen onze blinde vlekken, die bewust mogen worden, zodat we meer gezondheid en geluk in het leven kunnen ervaren en als opvoeders krachtiger en evenwichtiger kunnen zijn. Wanneer ouders aan de slag gaan met hun aandeel, verloopt de groei, genezing, gedragsverandering bij het kind veel gemakkelijker, soms zelfs zonder verdere behandeling van het kind.

 

Wanneer je naar de problemen durft te kijken en de uitdaging aangaat om hieraan te werken, ga je ruimte geven aan jouw kind om zichzelf te kunnen en mogen zijn. Zo worden moeilijkheden omgezet in mogelijkheden en kracht! Samen streven we naar een gezin waarin kinderen de kans krijgen om te groeien tot krachtige persoonlijkheden en ik gebruik daarbij de methode van Janita Venema, het fluisterkind / PresentChild methode.

 

Als een opvoedvraagstuk ondanks alle praktische acties, de beste wil van de wereld en alle ouderlijke liefde, blijft voortbestaan, dan kan het zijn dat er iets speelt in de onderliggende dynamiek in het gezin. Het is mijn uitdaging om juist op deze onderlaag met jou als ouder te werken, en via jou met en voor je kind. Als gebondenheid een verbondenheid wordt tussen ouder en kind dan kom je als opvoeder pas echt steunend achter je kind te staan. Via jou als ouder kijken we naar wat er voor jou en voor je kind op een diepere laag speelt. De stap die ik hierin neem heeft een ‘domino effect’ op het gedrag van je kind. Opvoeden wordt meer ontspannen! De relatie tussen ouder en kind krijgt vruchtbare grond waarop met alle kennis verder gebouwd kan worden en dan ook stand houdt. Wanneer ieder gezinslid zijn geëigende plek in het gezin en de familie kan innemen, zonder ballast uit het verleden, is opvoeden niet langer een opgave. Dat is de stellige overtuiging van Marianne Langemeijer, zij ontwikkelde de methode Individuele Opvoedopstellingen. Met deze methode breng ik op eenvoudige, persoonlijke en zeer effectieve wijze ouders en kinderen op een diepere laag in goede verhouding tot elkaar. Zodat zij zich niet langer gebonden, maar
verbonden voelen.

 

Lekker in je vel zitten en blijven, wie wil dat nou niet! Ieder kind en iedere ouder wil
graag leven vanuit zijn of haar eigen kracht. Als het even niet lukt, is het fijn om daar
hulp bij te krijgen.

voor wie

sonnevelt.nl

sonnevelt.nl

coachingtraject ouders

werkmethoden ouders

Intake

Een coachingstraject begint met een intakegesprek. In dit gesprek gaan we in op je huidige situatie en het verleden. Wanneer wordt afgesproken verder te gaan, volgt het intakegesprek van anderhalf uur, hieraan voorafgaand wordt een vragenlijst toegestuurd. Met het intakegesprek start het hulpverleningstraject. Hierin worden de vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van jou meer uitgebreid besproken. Daarna volgt een aantal sessies van anderhalf uur die zijn afgestemd op
jouw behoeften.

 

Coaching

De coach leert u omgaan met de problemen die spelen bij uw kind en de invloed die dat heeft op u en uw gezin. Een coach kent de vragen, het verdriet of de onmacht waar u mee te maken kunt krijgen. Het is afhankelijk van uw vragen en behoeften waar uw coach u bij kan ondersteunen. Een coach kan een luisterend oor voor u zijn, advies geven op het gebied van opvoeden en ouderschap en kan u ook meer leren over de diagnose die gesteld is bij uw kind en over de behandeling van uw kind.

Opvoeden is voor alle ouders een uitdagende taak. Wanneer uw kind moeite heeft om zich aan regels en afspraken te houden, wordt u extra uitgedaagd om consequent te zijn. Over het algemeen handelt u intuïtief en dat werkt vaak goed. Soms verloopt het opvoeden echter minder vanzelfsprekend en blijven bepaalde problemen aanhouden, ongeacht wat u probeert.

- Kindertolk sessie

- Rollenspel

- Coachingspellen voor het hele gezin: mijn gezin en ik

- Opvoedopstellingen

- Familieopstellingen

- Mindfulness voor ouders

 

>  Mindfullness voor ouders

>  Opvoeden met deugden

>  Opvoedopstellingen

>  Bekrachtigend coachen

>  Kindertolk (Present Child methode)

 

Klik hier voor meer uitleg over de specialisme.

specialisme

“Ik heb met een andere

bril leren kijken.”

resultaten

We gaan ineens positiever met elkaar om. Er zijn minder strijdpunten en als er strijdpunten zijn, worden die op een rustigere manier besproken. Ik heb met een andere bril leren kijken: ik zie nu meer mooie eigenschappen in de verschillende karakters van mijn kinderen.

tarief

Parkeerkosten:

in de Beethovenstraat (winkelstraat) is een 10 cent zone.

Overdag betaal je 10 cent per uur, je kunt via parkmobile verlengen.

Consulten worden geheel of gedeeltelijk door de zorgverzekeraars vergoed.

 

Ouders

- Kennismakingsgesprek: gratis

- Intakegesprek: 105,- euro* (1,5 uur)

- Coaching per sessie: 105,- euro* (1,5 uur)

 

Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk maar doe dit graag telefonisch of per mail.

 

* Diensten vrijgesteld van BTW.

Kindercoaching Spelenderwijs voor

Praktijk Kindercoaching Spelenderwijs is aangesloten bij VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde): beroepsvereniging voor professionele therapeuten.
En ingeschreven bij het RBCZ en TCZ. VIV registratienummer: 1907828 | AGB-code zorgverlener: 90049975. AGB-code praktijk: 9058353.

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.

Kindercoaching Spelenderwijs   |  drs. Jet Sternefeld - de Beer   |  Registertherapeut BCZ®   |  Breughelstraat 3-2  
1077 LB Amsterdam   |   T 020 - 412 34 59   |   M 06 - 48 79 72 81   |   E info@kindercoaching-spelenderwijs.nl
E Sternefeld@planet.nl   |   W kindercoaching-spelenderwijs.nl   |  W coaching-levenderwijs.nl   |  KvK 52472051
Privacyverklaring en Toestemmingsformulier