Kindercoaching Spelenderwijs > Home > Kinderen

Jet Sternefeld - de Beer

06 - 48 79 72 81

“Als we iets willen veranderen in een kind, moeten we eerst
onderzoeken of we iets in onszelf kunnen veranderen.”
Carl Gustav Jung

wat is coaching voor kinderen

voor wie

Ben je een kind, of heeft u een kind, tussen de 3 en 18 jaar, die hulp kan gebruiken bij:

- Zelfvertrouwen of vertrouwen in anderen

- Zelfbeeldproblemen

   (ik ben stom, dom, dik)

- Verwerken van een scheiding

- Omgaan met hooggevoeligheid

- Gedragsproblemen (boosheid,

   agressie, liegen, opstandig,…)

- Concentratie en ontspanning

- Angst (faalangst of andere (sociale) angsten)

- Verbeteren van sociale vaardigheden

- Pestproblemen,

  (gepest worden of zelf pester zijn).

- Verdriet (verwerken van verdriet bij

   bijv. overlijden of ziekte)

- Omgaan met emoties

- Slaapproblemen

- Snel huilen en /of teruggetrokken gedrag

- Onverklaarbaar gedrag

- Traumaverwerking (EMDR therapie)

- Omgaan met prikkels

Deze lijst is zeker niet volledig, ieder kind en elke situatie is immers anders. Neem voor vragen gerust contact op. We zullen dan samen bekijken of ik je kan helpen.

“Het omgang met zijn hoogsensitiviteit

is voor ons en voor Gijs nu veel

makkelijker geworden.”

coachingtraject kinderen

Kinderverhalen (helende – fantasieverhalen), metaforen: Herkenning, verwerking, inzicht en aanspreken innerlijke kracht.

 

Tekenen, schilderen, kleien: dit zijn prachtige middelen om het kind te helpen zich te uiten. Kinderen vinden het fijn als ze praten en ondertussen iets kunnen doen. Bovendien geeft het inzicht, en kan het kind zich uiten en gebeurtenissen verwerken.

 

Rollenspelen, poppenkastpoppen, therapeutische handpoppen: Het kind kan zich openen en vertellen wat er is. Het geeft ook inzicht en het kind kan oefenen in zijn of haar nieuwe gedrag.

 

Focussen met kinderen: is bedoeld om het kind te helpen te voelen wat er in het lichaam is en daar contact mee te maken. Focussen helpt in het bewust worden van gevoelens en het uitdrukken van emoties die niet zijn vormgegeven. Het verbindt de geest met het lichaam en daardoor ontstaat er weer meer evenwicht.

werkmethoden kinderen

Kindercoaching Spelenderwijs, laat kinderen weer stralen

 

Kindercoaching is spelenderwijs, kortdurende en effectieve hulp bieden aan een kind. Soms zit een kind niet lekker in zijn vel, het kind voelt zich boos, verdrietig of angstig, heeft weinig zelfvertrouwen of moeite met de scheiding van de ouders, wordt gepest, heeft last van zijn of haar hooggevoeligheid, slaapt slecht, moppert of piekert veel en ga zo maar door. Ik ga samen met uw kind kijken wat het zou kunnen doen om zich weer beter in zijn vel te voelen. Door middel van het voeren van coaching gesprekken gecombineerd met speelse elementen/werkmethoden wordt aan de hulpvraag gewerkt. Dit doe ik door het bieden van inzicht, ondersteuning en begeleiding. Ik werk zoveel mogelijk spelenderwijs en passend bij de interessegebieden van het kind. Voor elke unieke situatie wordt een unieke afstemming gemaakt. Voorop staat het versterken van kwaliteiten en talenten van uw kind. Het bijzondere is dat het kind vaak zelf wel weet wat het zou kunnen doen. Vanuit innerlijke kracht tot oplossingen komen en te mogen zijn wie je bent, daar staat Kindercoaching Spelenderwijs voor.

 

Samen ontdekken we welke kwaliteiten en krachten het kind in zich heeft en hoe deze te gebruiken in de situaties die voor het kind moeilijk zijn of om nieuwe vaardigheden te leren. De focus ligt niet op het probleem, maar juist op het realiseren van succeservaringen. Het kind staat centraal en heeft een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces.

 

Het is de bedoeling om het kind sterk te maken, een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen, in zijn eigen kracht te zetten. Als een kind positief naar zichzelf kan kijken, kan het de hele wereld aan. Uiteraard moet het probleem – de hulpvraag – duidelijk worden en vanaf dat moment wordt er gewerkt aan oplossingen. Het kind heeft de oplossingen al in zich. De kindercoach helpt het kind om deze aan de oppervlakte te krijgen.

Kennismaking

Allereerst is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek van maximaal een half uur. Hier zijn geen kosten aan verbonden. In het kennismakingsgesprek tussen ouder(s)/verzorger(s) en mij wordt de hulpvraag zo concreet mogelijk geformuleerd. Ook wordt besproken wat ik als kindercoach kan betekenen voor het kind en de ouders.

 

Intake

Wanneer wordt afgesproken verder te gaan, volgt het intakegesprek van ruim een uur, hieraan voorafgaand wordt een vragenlijst toegestuurd. Met het intakegesprek start het hulpverleningstraject. Hierin worden de vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van de ouder(s)/verzorger(s) meer uitgebreid besproken. Het kind is hier niet bij aanwezig.

 

Coaching

Daarna volgt een aantal sessies van een uur met het kind, afgestemd op zijn/haar behoefte. Samen met het kind ga ik kijken wat het nodig heeft, leg ik uit wat de bedoeling is van de bijeenkomsten en zullen we samen de hulpvraag van het kind ontdekken. Door middel van verschillende oplossingsgerichte spel- en interventietechnieken gaan we op zoek naar de oplossing. Ik zet daarvoor onder andere spelen, praten, metaforen, poppenkast, handpoppen, schilderen, fantasieverhalen, rollenspellen, fantaseren, kleien, dromen, verhalen maken, meditatie in. Dit is afhankelijk van de interesses van het kind. De ouder(s)/verzorger(s) zijn bij deze sessies niet aanwezig.

 

Hoeveel sessies er in totaal nodig zijn, is afhankelijk van de hulpvraag en van het verloop van de sessies. In de meeste situaties kan volstaan worden met 3 tot 6 sessies. Tijdens een oudergesprek wordt steeds in overleg besloten of het traject wordt vervolgd en/of hoeveel sessies nog zullen volgen.

 

Een kind krijgt mogelijk opdrachten mee n.a.v. een sessie. Het is belangrijk dat de ouders en de omgeving het kind positief tegemoet treden en het complimenteren met elk stapje op de goede weg. Indien nodig is neem ik ook tussentijds contact met u op.

 

Na een aantal sessies volgt een oudergesprek, dit kan een tussengesprek of een eindgesprek zijn. Er wordt bekeken hoe het thuis gaat en er wordt besproken wat er tijdens de sessies is gedaan (dit na overleg met het kind over wat er verteld mag worden). We kijken dan samen of het nog nodig is er een vervolg aan te geven. Er kan gekozen worden voor afronding of een vervolg. Het aantal van de vervolgafspraken hangt af van de bereidheid om te veranderen, hoe complex het probleem is en de ondersteuning vanuit de thuissituatie. Na weer een aantal sessies vindt er opnieuw een evaluatiegesprek plaats.

Standbeeld-oefening:

Deze oefening helpt het kind zich bewust

te maken van wat een overtuiging

(negatief of positief) met hem/haar doet.

 

Lichaamswerk en visualisatie:

Inzicht en verandering.

 

Familieopstellingen met playmobiel:

Bij een familieopstelling kan er op een

dieper onbewust niveau naar de onderlinge

verhoudingen binnen het gezin

gekeken worden.

 

Kindermeditatie/kinderyoga:

Ontspanning, gronden en

zelfvertrouwen bevorderen.

 

Kwaliteitenspel:

Ontdekken waar kwaliteiten en valkuilen liggen.

 

Kindaffirmaties:

Positief denken en bevestigen.

>  MatriXcoaching (leerproblemen)

>  EMDR-therapie (traumaverwerking)

>  Kinder Yoga

>  Mindfullness

>  Werken met (hoog) gevoelige kinderen

 

Klik hier voor meer uitleg over de specialisme.

specialisme

resultaten

Mijn dochter heeft geleerd om vriendinnen te maken en ze ook te houden.
Mijn zoon is veel opener en spontaner geworden, thuis en op school.

Zij heeft meer zelfvertrouwen. Hij gaat weer graag naar school.

Mijn kind gaat met plezier naar bed. Mijn kind is minder druk.

tarief

Parkeerkosten:

in de Beethovenstraat (winkelstraat) is een 10 cent zone.

Overdag betaal je 10 cent per uur, je kunt via parkmobile verlengen.

Consulten worden geheel of gedeeltelijk door de zorgverzekeraars vergoed.

 

Kinderen

- Kennismakingsgesprek: gratis

- Intakegesprek ouder(s): 75,- euro*

- Evaluatiegesprek met ouders per sessie: 75,- euro*

- Kindercoaching per sessie: 75,- euro* (60 min.)

 

Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk maar doe dit graag telefonisch of per mail.

 

* Diensten vrijgesteld van BTW.

Kindercoaching Spelenderwijs voor

Praktijk Kindercoaching Spelenderwijs is aangesloten bij VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde): beroepsvereniging voor professionele therapeuten.
En ingeschreven bij het RBCZ en TCZ. VIV registratienummer: 1907828 | AGB-code zorgverlener: 90049975. AGB-code praktijk: 9058353.

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.

Kindercoaching Spelenderwijs   |  drs. Jet Sternefeld - de Beer   |  Registertherapeut BCZ®   |  Breughelstraat 3-2  
1077 LB Amsterdam   |   T 020 - 412 34 59   |   M 06 - 48 79 72 81   |   E info@kindercoaching-spelenderwijs.nl
E Sternefeld@planet.nl   |   W kindercoaching-spelenderwijs.nl   |  W coaching-levenderwijs.nl   |  KvK 52472051
Privacyverklaring en Toestemmingsformulier