Kindercoaching Spelenderwijs > Home

Jet Sternefeld - de Beer

06 - 48 79 72 81

“Lekker in je vel zitten en blijven, wie wil dat nou niet! Kind, ouder, puber of volwassenen iedereen wil graag leven vanuit zijn of haar eigen kracht. Als het even niet lukt,
is het fijn om daar hulp bij te krijgen.”

Jet Sternefeld – de Beer / coach & therapeut

wat is coaching?

Laat kinderen weer stralen.

 

Bij Kindercoaching Spelenderwijs kun je terecht voor kindercoaching, pubercoaching en coaching voor ouders. Iedereen is wel eens verdrietig, boos, angstig, onzeker of worstelt met zijn of haar (hoog) gevoeligheid, maar wat als dit nu al een hele poos duurt?
Of als je een probleem tegenkomt waar je jezelf niet bij kan helpen? Ieder mens of je nu een kind, puber of ouder bent, komt in zijn of haar leven situaties of perioden tegen waarin je het moeilijk hebt, waar je vast komt te zitten of waar je moeite hebt om pijn of verlies te verwerken. Problemen zijn niet leuk maar als het jouw kind en jezelf lukt om deze op te lossen voelen jullie je krachtiger en zekerder. Graag help ik daarbij, daar is coaching
voor bedoeld!

 

Tijdens een coachingsstraject krijg je inzicht in wat er speelt en wat er nodig is om verder te kunnen. Een coach is een laagdrempelige ingang voor ouders en kind om te proberen er achter te komen wat er precies speelt. Dit steuntje in de rug helpt het kind en de ouder om die stappen te zetten die nodig zijn. Samen met ouders onderzoek ik wat precies de behoefte van jullie kind is en waarom hij doet wat hij doet. Dit doen we door achter het zichtbare gedrag te kijken. Vaak beschermen kinderen diepe gevoelens door bijvoorbeeld boos of teruggetrokken gedrag te laten zien. Deze bescherming is belangrijk voor ze.

Gewoon negeren of andere opvoedtechnieken hebben dikwijls geen effect of alleen

voor de korte termijn.

 

Wanneer kinderen contact kunnen maken met hun diepe gevoelens hebben zij deze bescherming niet meer zo nodig. Voor kinderen is het heel fijn dat de therapie zich richt op wie ze in wezen zijn. De sessies zijn afgestemd op de interesse van kinderen waardoor zij het meestal heel leuk vinden om bij mij te komen.

 

Ik ben gespecialiseerd in het werken met (hoog) gevoeligheid, traumaverwerking (EMDR), hypnotherapie (o.a. hechtingsproblematiek) en familie-, opvoedopstellingen (systemisch werk).

 

Begeleiding is mogelijk in het Nederlands, Hebreeuws en Engels.

voor wie is coaching

Kindercoaching Spelenderwijs is coaching & therapie voor jong en oud!

Gespecialiseerd in hooggevoeligheid en traumaverwerking.

het coachingstraject

Kennismaking

Allereerst is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek van maximaal een half uur.

Hier zijn geen kosten aan verbonden. In het kennismakingsgesprek wordt de hulpvraag zo concreet mogelijk geformuleerd. Ook wordt besproken wat de coach kan betekenen voor het kind, de ouders of de volwassenen.

 

Intake

Wanneer wordt afgesproken verder te gaan, volgt het intakegesprek van ruim een uur, hieraan voorafgaand wordt een vragenlijst toegestuurd. Met het intakegesprek start het hulpverleningstraject. Hierin worden de vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen uitgebreid besproken.

 

Coaching

De sessies met kinderen duren een uur, de sessies met ouder(s) of  volwassenen duren anderhalf uur. Hoeveel sessies er in totaal nodig zijn, is afhankelijk van de hulpvraag en van het verloop van de sessies. In de meeste situaties kan volstaan worden met 5 tot 10 sessies. Tijdens een tussengesprek wordt steeds in overleg besloten of het traject wordt vervolgd en/of hoeveel sessies nog zullen volgen.

“Je ontdekt meer

over iemand door een uur met hem te spelen, dan door

een jaar met hem

te praten.” Plato

>  Hooggevoeligheid

>  EMDR-therapie

>  Familieopstellingen en systemisch werken

>  Opvoedopstellingen

>  Kindertolk (Present Child methode)

>  Wandelcoaching in de natuur

>  Focussen en Sensen

>  Bekrachtigend coachen

>  Kinder Yoga

>  MatriXcoaching

>  Hypnotherapie (o.a. hechtingsproblematiek)

>  Coaching ambitieuze werkende moeders

>  Wandelcoaching in de natuur

>  Focussen en sensen

>  Bekrachtigend coachen

>  Kinderyoga

>  Matrixcoaching

>  Mindfulness

 

Klik hier voor meer uitleg over de specialisme.

mijn specialisme

wie ben ik

Mijn naam is Jet Sternefeld-de Beer (1971), getrouwd met Nimrod Sternefeld en moeder van vier heerlijke kinderen. Ik ben gediplomeerd Kindercoach (kinderen en pubers), Levenscoach (coaching voor volwassenen), Kindertolk (www.presentchild.nl), MatriXcoach (leerproblemen), Docent Kinderyoga, Leerkracht in het Basisonderwijs en doctorandus in de Culturele Antropologie.

 

Ik heb een eigen bloeiende praktijk Kindercoaching Spelenderwijs en Coaching Levenderwijs (coaching
voor volwassenen)
en ik geef les (trainer) in Kindercoaching aan het opleidingsinstituut Sonnevelt opleidingen (beste opleider van Nederland 2015  www.sonneveltopleidingen.nl). Daarnaast heb ik verschillende workshops en specialisaties gevolgd en
ben ik o.a. gespecialiseerd in het hooggevoeligheid
en traumaverwerking (E.M.D.R. therapie). En ik ben in het bezit van de Psychosociale Medische Basiskennis.

 

Coaching/therapie van kinderen, pubers, ouders en volwassenen is mijn passie.

Een zorgeloos kind kan opgroeien tot een heel mens.
Ik vind het geweldig om deel te mogen zijn van elk veranderingsproces dat de kinderen en ouders doormaken. Met zorg, aandacht en betrokkenheid stap ik elk coaching-traject in. Gevoel, speelsheid, kennis tezamen met intuïtie en inzicht vormen de leidraad van elke beoogde verandering. Ik wil mijn opgedane kennis en kunde inzetten om kinderen, ouders en volwassenen in hun eigen kracht te zetten en te laten inzien en ervaren welke (innerlijke) hulpbronnen het kan gebruiken om te groeien tot een stevig en stabiel persoon.
Ik gebruik daarbij verschillende speelse, reatieve en oplossingsgerichte methodes voor jong en oud!

Sinds 2010 werk ik, vanuit mijn praktijk kindercoaching spelenderwijs en coaching levenderwijs. Ik heb in de afgelopen jaren honderden kinderen en volwassenen begeleid met allerlei hulpvragen. Werkend aan datgene wat in de weg staat of waar misschien een extra steuntje in de rug nodig is.

 

In het basisonderwijs heb ik diverse ervaringen opgedaan. Zo kwam ik bijvoorbeeld in aanraking met leerlingen met een bepaalde mate van hooggevoeligheid, (faal)angst, laag zelfbeeld, pestgedrag, boosheid, verdriet door echtscheiding, traumatische ervaringen, ontwikkelingsstoornissen, etc. Als leerkracht had ik niet de mogelijkheid om deze kinderen te begeleiden op de manier zoals ik het

graag had willen doen. Als kindercoach geniet ik elke dag van de waardevolle momenten waarin ik de tijd krijg om er voor het kind te zijn.

 

Door mijn studie Culturele Antropologie heb ik ervaring opgedaan en geleerd om te werken met kinderen en volwassenenen met uiteenlopende culturele, etnische en nationale achtergronden. Ik heb gewerkt in verschillende ontwikkelingsprojecten in India en Afrika, wereldreizen gemaakt en heb zeven jaar in Israël gewoond. Mijn levenservaring en het “zonder oordeel” leren kijken naar de ander, maakt dat ik open sta voor ieder die op mijn pad komt. Kenmerkend voor mijn visie en benadering: intergenerationeel, intercultureel, systemisch en contextueel. Samen betekenis geven aan gebeurtenissen werkt helend. Van daaruit is herstel van verbondenheid mogelijk. Altijd in respectvolle afstemming op de individuele persoon.

resultaten

Mijn kind gaat weer met plezier naar school. Wat heerlijk om mijn kind vol zelfvertrouwen

te zien. Mijn zoon staat weer in zijn kracht. Ik heb mijn blije, vrolijke meisje weer terug.

Mijn dochter kan vertellen wat haar dwars zit, zonder boos te worden.

tarieven

Consulten worden geheel of gedeeltelijk door de zorgverzekeraars vergoed.

 

Kinderen/pubers

- Kennismakingsgesprek: gratis

- Intakegesprek ouder(s): 100,- euro*

- Evaluatiegesprek met ouders per sessie: 100,- euro*

- Kindercoaching per sessie: 100,- euro* (60 min.)

- Kindertolk sessie(s): 135,- euro* (1,5 uur)

 

Ouders

- Kennismakingsgesprek: gratis

- Intakegesprek: 135,- euro* (1,5 uur)

- Coaching per sessie: 135,- euro* (1,5 uur)

 

Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk maar doe dit graag telefonisch of per mail.

 

* Diensten vrijgesteld van BTW.

kindercoaching spelenderwijs voor

 

Praktijk Kindercoaching Spelenderwijs is aangesloten bij VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde): beroepsvereniging voor professionele therapeuten.

En ingeschreven bij het RBCZ en TCZ. VIV registratienummer: 1907828 | AGB-code zorgverlener: 90049975. AGB-code praktijk: 9058353.

Mocht er een klacht zijn waar we samen niet uitkomen, dan kun je de procedure van de WKKGZ volgen via deze link.

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.

Kindercoaching Spelenderwijs   |  drs. Jet Sternefeld - de Beer   |  Registertherapeut RBCZ®   |  Breughelstraat 3-2  
1077 LB Amsterdam   |   T 020 - 412 34 59   |   M 06 - 48 79 72 81   |   E info@kindercoaching-spelenderwijs.nl
E Sternefeld@planet.nl   |   W kindercoaching-spelenderwijs.nl   |  W coaching-levenderwijs.nl   |  KvK 52472051
Privacyverklaring, Toestemmingsformulier en Meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld